„Plastika se jmenuje Proměny. Což je více než symbolické, protože fakulta se za sedmdesát let fungování neustále měnila," řekl děkan pedagogické fakulty Jiří Němec.

MICHAELA ČERNÁ