Při prozpěvování tradiční říkanky vynesly místní dívky v krojích Smrtku z Masarykova náměstí až k Říčce, kde ji hodily do vody, a symbolicky tak ukončily zimu. Tradiční akci uspořádal šlapanický národopisný soubor Vrčka.