Cenu rektora za aktivní rozvoj občanské společnosti získalo například čtrnáct pedagogů a studentů, kteří se podílejí na projektu Zvol si info. Bojuje proti dezinformacím. "Projekt vznikl na Katedře politologie Fakulty sociální studií univerzity. Tým pod vedením Miloše Gregora a Petry Vejvodové vytvořil facebookový profil a informační web s jednoduchým návodem pro orientaci ve světě médií. V lednu také pokřtil knihu o fake news," nastínila mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Ocenění za tvůrčí počin dostal tým informatiků z Centra výzkumu v kryptografii a bezpečnosti Fakulty informatiky, který loni objevil zásadní chybu v bezpečnostních čipech. "Vědci zjistili, že u čipů společnosti Infineon Technologies používaných u zvlášť citlivých zařízení a dokumentů šlo vysledovat proces, jakým se u nich generují kryptografické klíče. Na tuto chybu upozornili výrobce. Díky objevu firma opravila hardwarovou chybu," upřesnila Fojtová.Za mimořádné výzkumné výsledky vědců do pětatřiceti let získala ocenění Terezie Mandáková, která se zabývá rostlinami. Studuje struktury a evoluci rostlinných genomů z čeledi brukvovitých. Dalším oceněným byl archeolog Jan Kolář, který se zaměřuje na regionální a teritoriální aspekty společnosti na přelomu eneolitu a doby bronzové a historickou ekologii.

Za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu rektor ocenil Miroslava Mareše, který se věnuje studiu terorismu a extremismu. Cena čekala i Lumíra Krejčího, který zkoumá procesy podílející se na opravách poškozené genetické informace v buňkách nebo vede vědecké výukové centrum pro veřejnost Bioskop.