Koledníci prošli s průvodem z Petrova na Zelný trh a Masarykovou ulicí na náměstí Svobody a poté na Dominikánské náměstí, kde se u betléma poklonili Jezulátku a předali mu dary. Sbírka začala na Nový rok a pokračuje do 15. ledna, po republice chodí zhruba 70 tisíc koledníků.

Tříkrálový průvod Brnem. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Peníze, kterými lidé do sbírky přispějí, pomáhají charitě v péči o nemocné, handicapované, seniory, matky s dětmi v tísni a další sociálně potřebné. Loni sbírka Diecézní charity Brno vynesla rekordních 33,5 milionu korun.

Lidé koledníky poznají podle toho, že na kasičce je logo charity. V Brně jsou od úterý do pátku u dvou stánků. Jeden je v České ulici a druhý u hlavního nádraží před KFC.

Pokud lidé chtějí přispět, mohou peníze poslat i na sbírkový účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777960000.

Svátkem Tří králů, který připadá na 6. ledna, vrcholí dvanáctidenní vánoční období. Původně se v ten den slavil podle evangelia svátek Zjevení Páně, svátek Tří králů se k němu přičlenil až ve středověku. Svátek je spojen s legendou o mudrcích, kteří se přišli do Betléma poklonit Ježíškovi a donesli mu tři dary - zlato, kadidlo a myrhu.