Původní datum, do kterého by úředníci neúčtovali žádné sankce, bylo 31. července. „Okruh subjektů, ke kterým se vztahuje brněnské opatření, je širší než v zákoně. Kromě podnikatelů se týká i nájemců nepodnikatelského charakteru, jako jsou například spolky nebo jiné neziskové organizace,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Opatření se vztahuje na nájemce nebytových prostor s výjimkou parkovacích a garážových stání a dále například na nájemce staveb, pozemků sloužících jako sportoviště nebo výcvikové plochy autoškol. „Zároveň jsme už dříve schválili záměr nájemné částečně nebo úplně odpustit a nyní připravujeme postup podávání a administrace žádostí. Čekáme, jaké kroky v tomto směru podnikne vláda, abychom na ni účelně navázali,“ doplnil náměstek pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Vizualizace Janáčkova kulturního centra podle návrhu ateliéru M1.
Brno bude mít po desetiletích nové náměstí v centru. Pojmenují je po Kunderovi