Odtržení Přízřenic. Dvojnásobný počet obyvatel Medlánek. Nebo další zástavba na sídlišti v Líšni. Nejen takové obavy před půl rokem vyvolal upravený návrh nového územního plánu Brna. Na magistrát kvůli němu dorazilo tři tisíce námitek a připomínek. Nedávno představitelé města zveřejnili novou verzi, která obsahuje už pouze zhruba padesát podstatných změn. Deník Rovnost od vybraných aktérů získal první reakce. Územní plán je klíčovým dokumentem pro budoucí rozvoj města.

U Technologického parku částečně vstřícný krok, v případě rezervy pro silnici vedoucí od Turistické ulice k řečkovickým kasárnám a dál k ivanovickému Bauhausu nevyhověli vůbec. Tak vnímají magistrátní vypořádání dvou pro ně zásadních problematických bodů Medlánečtí.

Zahrádkářská kolonie na Kraví hoře v Brně.
Nové zahrádky pro Brňany zaberou ornou půdu: Jako náhrada málo, vadí zahrádkářům

„V severní části parku změnili využití pozemků, což umožní plochy stoprocentně nezastavět byty. Vstříc nám vyšli i etapizací budoucí zástavby. Co je pro nás ale naprosto nepřijatelné, je ponechaná výšková úroveň pět v další části parku,“ řekl medlánecký starosta Michal Marek. Nové budovy mohou být vysoké osmadvacet metrů, lokální dominanta až čtyřicet.

Podle brněnského radního pro územní plánování Filipa Chvátala je výsledné řešení lokality Technologického parku kompromisem. „Veškeré počty bytů a intenzitu zástavby vyřeší v blízké době územní studie,“ poznamenal.

Technologický park v Brně.
Vadí i silnice 43 přes Bystrc: u územního plánu mají Brňané 8 tisíc požadavků

V Přízřenicích žádali místní například snížení výšky budoucí zástavby z úrovně tři na dva v několika místech sousedících se současnými domy. Mají je vysoké maximálně dvě patra, reálně tedy spadají do prvního výškového stupně, i když je návrh bere za druhý.

„Do finálního návrhu se dostala jen úprava malé části jedné lokality u Moravanské ulice. Snížili sice i dvě další plochy, ale ty nesousedí se stávajícími domy, takže to pro místní nebude mít až tak zásadní efekt,“ upozornil místní obyvatel Jakub Holas, který je zástupcem veřejnosti.

Na přízřenické požadavky magistrátní úředníci podle radního Chvátala reagovali hlavně v textové části upraveného návrhu plánu. „Ubezpečujeme v ní, že na konec současných domů naváže nová výstavba pozvolna. Nebude vypadat stejně jako například v Bohunicích, kde vedle rodinných domů stojí paneláky,“ ujistil Chvátal.

Plochy bydlení a smíšené obytné s možností bytové výstavby chtěli Líšeňstí na tamním sídlišti přeměnit na městskou zeleň. Zástupci Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni se dočkali úprav pouze ve třech z devíti jimi požadovaných lokalit. Podle členky Aleny Letochové byl krok ze strany magistrátu odůvodněn tím, že vyhovět na všech místech by byl nesystematický krok.

Technologický park v Brně.
Upravený návrh nového územního plánu Brna: další čtyři tisíce připomínek

Změna ve prospěch zeleně se týká hlavně okolí tramvajové trati. „Na líšeňském sídlišti jsme upravili rozsah stabilizované plochy městské zeleně pro stávající park Líšeňská rokle. Také jsme ale v prodloužení ulice Chmelnice vymezili místo pro zeleň kvůli vzniku veřejně přístupného parku,“ oznámila mluvčí kanceláře městského architekta Šárka Reichmannová. Její pracovníci změny v posledním návrhu plánu provedli.

Zástupci organizace Nesehnutí kritizují u pozměněné verze vyškrtnutí „definice samostatně vedených cyklostezek“, které měly vytvořit páteřní síť cyklistické dopravy. Uvedli, že tím mizí šance na vznik bezpečných koridorů pro cyklodopravu a na koncepční rozvoj městské sítě cyklostezek. „Koncepce postavená pouze na cyklotrasách, což může být pouhé směrové značení, jak se na kole dostat z jednoho místa na druhé, je opravdu smutný výsledek,“ reagoval za organizaci Martin Hyťha.

Oblast Technologického parku se má zastavět obrovským množstvím bytů. Ilustrační foto
Upravený územní plán Brna: Zrada i změny na poslední chvíli, kritizují ho lidé

S úpravou nesouhlasí ani cyklisté. „Víc než polovina lidí by pro své pojížďky využívala kolo, pokud by se mohla co nejvíce vyhnout rychle jedoucím autům. Stavebně oddělené cyklostezky by umožnily bezpečnou dopravu a ve výsledku také uvolnily silnice. Představitelé města ale neustále dokazují, že slouží zejména automobilové menšině,“ řekl člen spolku Brno na kole Jakub Kriš.

Mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek upozornil, že úprava nemá dopad na konkrétní využití územního plánu do budoucích cykloopatření. Vybrané pouliční cyklotrasy vyznačené v návrhu nevymezuje plán závazně, reálně se tedy mohou podle situace upravovat. „Koncepce cyklistické dopravy se upraveným návrhem nezměnila. Pouze jsme zpřesnili formulaci v odůvodnění, aby nezablokovala vznik samostatné cyklotrasy například po stezce, která vypadá v uvozovkách jako ona, ale formálně to bude účelová komunikace ve správě Povodí Moravy,“ vysvětlil Poňuchálek.