Vojáci cvičně kontrolovali vozidla vjíždějící do objektu a reagovali na mimořádné situace. „Dnešní globalizovaný svět není bezpečný a je potřeba se adekvátně připravit na zabezpečení fungování klíčových prvků kritické infrastruktury," sdělil plukovník generálního štábu a ředitel Krajského vojenského velitelství Brno Alois Matýzka.

U cvičení s krycím názvem Safeguard Čebín 2022 trénovali vojáci ochranu kritické infrastruktury. Spolupracovali také se složkami integrovaného záchranného systému. | Video: Jihomoravský kraj/Josef Vyškovský

Cvičení neslo název Safeguard Čebín 2022. Letos šlo u společnosti EG.D. o druhé podobné cvičení. První probíhalo na jaře v Otrokovicích. „Ochranu našeho zařízení, které je součástí kritické infrastruktury státu, se snažíme neustále zlepšovat a zvyšovat nejen sami, ale také ve spolupráci s ostatními partnery," uvedl vedoucí Správy sítě vysokého a nízkého napětí a člen vedení krizového štábu společnosti EG.D. Bohdan Důbrava.