Kromě parkových úprav a výsadby zeleně odborníci přistoupili k úpravě toku do přírodnější podoby. „Ponávka tudy vedla napřímená. Udělali jsme jí větší oblouk, tím se zmírnily sklony svahů a vzniklo pozvolné napojení do parku,“ přiblížila projektantka Olga Veselá. Bagry přitom odtěžily tři metry zeminy.

Součástí parku jsou lavičky nebo třeba i dřevěná lehátka rozmístěná po obvodu centrální louky. Vede jím zcela nová síť mlatových cest doplněnou betonovou komunikací. Náhod byl přemostěný třemi lávkami, které propojují komárovské sídliště se sousedním komerčním areálem.

Podle původní studie mělo v této části vzniknout také jezírko, po kterém volali mnozí obyvatelé komárovského sídliště i vedení radnice Brna-jihu, na jehož území zvelebené okolí leží. „Vodní plocha tam měla být, voda tam jednou nateče a už tam zůstane. Pokud by v zimě jezírko zamrzlo, děti by mohly obout brusle a jít si tam zabruslit," poznamenal starosta Brna-jihu Josef Haluza.

Plány na jezírko ale zůstaly pouze na papíře. Podle náměstka primátorky Petra Hladíka projektanti vyhodnotili, že by potřebné množství vody náhon nedokázal nabídnout.

Úsek mezi Kalovou ulicí a sídlištěm je první revitalizovanou částí náhonu. „Aktuálně hledáme stavební firmy, které mají od léta pracovat na dvou navazujících úsecích po soutok s řekou Svratkou. Hotové budou zhruba do jednoho roku,“ uvedl Hladík.

Za úpravy náhon a jeho okolí u komárovského sídliště město zaplatilo dvacet milionů korun. Práce tam skončily už na konci minulého roku. Nyní prostor zástupci města s projektanty a zhotovitelem slavnostně otevřeli pro návštěvníky.