V rodině Brňanky Marie Glatzové si občas pochutnají na smaženém jídle. Použitý olej pak odnáší do sběrného dvora. „Děláme to tak už dlouho. Bojíme se, že když jej vylijeme do dřezu, způsobíme někomu problémy,“ řekla.

Z řady jihomoravských domácností přesto olej končí v odpadu nebo na kompostu. Pomoci s tím má vyhláška, která stanoví, že od příštího roku musí všechny obce zajistit celoročně místo na odevzdávání olejů a tuků.

Některé obce si už pořídily nebo pořizují speciální nádoby. Stačí však i sběrný dvůr. Například v Břeclavi využívají zvláštní kontejnery několik let. „V roce 2016 vytřídili lidé skoro tunu oleje, loni to byly tuny čtyři,“ upozornil na zájem místních mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek. Nádoby na olej využívají také obyvatelé Židlochovic, Vyškova nebo Znojma.

Jinak je to třeba v Blansku. „Žádné nádoby na použité tuky a oleje ve městě zatím nejsou,“ zmínil blanenský mluvčí Ondřej Požár. Podobně jsou na tom v Hodoníně. Lidé ale mohou lahve s tukem odvézt do sběrného dvora.

Představitelé Brna nákup kontejnerů do ulic zatím neplánují. Nádoby nahrazuje sedmatřicet sběrných středisek odpadu. „Dalším způsobem je nalít olej do plastové lahve a dát ji do normální popelnice. Hlavní je nelít jej do kanalizace,“ řekl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Kam s jedlými oleji a tuky
Firma Eko-PF na jižní Moravě spolupracuje se 126 obcemi.

V kraji už společně rozmístily asi tři sta osmdesát nádob, do nichž mohou lidé oleje odevzdávat.

Podle údajů ministerstva životního prostředí se v České republice v roce 2016 vytřídilo asi osmaosmdesát tun oleje. O rok později to bylo už skoro dvě stě tun.

Vylévání přepálených zbytků do odpadu způsobuje mnoho problémů. „Tuk se vysráží na stěnách vnitřních rozvodů a kanalizační přípojce. Ta se může úplně ucpat,“ sdělila mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová. Ročně se podle ní v kanalizaci zachytí až dvě stě padesát tun tuků.

Jednou z firem, která nádoby na olej pro obce zajišťuje, je Eko-PF. „Máme docela napilno. Je dobře, že to některé obce řeší už teď. Později mohou déle čekat,“ uvedla manažerka podniku Hana Maxová.

Oleje a tuky mohou lidé přinášet v plastových lahvích a kanystrech. Musí je dobře zašroubovat. „Použitý jedlý olej filtrujeme, čistíme a dále upravujeme. Produkt pak slouží jako přísada do bionafty,“ vysvětlila Maxová. Olej se využívá i v kosmetickém průmyslu, v lesnictví nebo při výrobě svíček.

I když domácnosti nemají povinnost olej recyklovat, je to podle ekologů v jejich zájmu. „Přepálené tuky obsahují rakovinotvorné látky. Není dobré lít oleje na kompost. Z něj putují do půdy, ve které roste zelenina. Když ji lidé pak jedí, karcinogeny se jim dostávají do těla,“ doplnil odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček.

HANA KOTOUČOVÁ, MARIYA OSTRENKOVÁ