Záchyty ale po celou dobu hlásily pouze tři laboratoře, které podrobněji zkoumají všechny vzorky, jenž se k nim dostanou. Ve zbylých zařízeních detailněji testují deset procent vzorků. „V mnoha souvisejících výskytech se tak setkáváme se situací, kdy lidé v těsném kontaktu mají jiné výsledky. Čili omikron mají pouze ti, kdo byli vyšetřeni v některé z oněch tří laboratoří. Je tedy evidentní, že zachycené případy jsou jen špičkou ledovce, a že i u nás již máme komunitní šíření,“ vysvětlila ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Renata Ciupek.

Podle odborníků Mezioborové skupiny pro epidemické situace MeSES je varianta původem z Jihoafrické republiky výrazně nakažlivější, přičemž se mnohem rychleji množí v lidském organismu. Rovněž vykazuje schopnost úspěšně obcházet imunitu získanou proděláním nemoci nebo očkování a nefungují proti ní dostupné monoklonální protilátky. To dokládají i data hygieny. „Většina záchytů je u mladších dospělých, očkovaných,“ doplnila Ciupek.

Podle MeSES je nejspolehlivější ochranou kombinace prodělání nemoci a očkování včetně třetí dávky.

Největší ohnisko

Jižní Morava je v České republice jedním z největších ohnisek. Například na o polovinu méně lidnaté Vysočině je výskyt omikronu třikrát nižší. „V současné době máme šedesát podezřelých případů a čtyři potvrzené. Zhruba dvě třetiny nakažených jsou očkovaní, což zřejmě přispívá k mírnějším projevům nemoci,“ uvedla mluvčí vysočinských hygieniků Jana Böhmová.

Omikron na jihu Moravy:
- K pondělnímu dni 190 podezřelých případů.
- Převážně lidé v produktivním věku i očkovaní.
- Nakažených je podle hygieniků ve skutečnosti mnohem více.
- Proti omikronu nefungují protilátky.
- Varianta rovněž účinně obchází imunitu získanou vakcinací nebo proděláním nemoci.

Narážela tak na další předběžná data, která jsou o omikronu známá: nemocní trpí méně závažnými příznaky. Vědci však varují, že se může jednat o zkreslený pohled. Vzorek získaných dat je zatím příliš malý a data zároveň pochází především z již promořené populace. Odborníci z MeSES ještě v prosinci nevěděli, jak se ve srovnání s deltou bude nová mutace chovat. „Tuto informaci získáme, až budou dostupná data u dostatečného počtu lidí bez očkování či předchozí infekce. Například data z Dánska naznačují obdobnou závažnost,“ uvedli ve svém stanovisku.

První případy omikronu se na jihu Moravy objevily počátkem prosince minulého roku, a to v nemocnici a školách. Aktuálně si lidé nákazu přiváželi zejména z USA, Tanzánie, Velké Británie, Nizozemí, Maďarska, Itálie, Portugalska nebo Rakousko.