Ti jim vyrábějí detailní modely na 3D tiskárně, aby si operaci mohli nejprve vyzkoušet nanečisto. A také, aby zákrok zasáhl co nejmenší úsek páteře, a neovlivnil tak její další růst.

„Naším úkolem je zpracovat získaná data z CT a magnetické rezonance s použitím umělé inteligence. Výzkumníci z Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky a Ústavu telekomunikací nejdříve optimalizovali metody dělení obrazu na jednotlivé úseky, aby mohli vytvořit 3D model páteře. S modelováním rozložení mechanických sil jim poté pomohli kolegové z Fakulty stavební,“ shrnul zapojení brněnské techniky do projektu jeho vedoucí Jan Mikulka z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

Distanční výuka. Ilustrační foto.
Vliv pandemie na studenty zjišťují představitelé Masarykovy univerzity průzkumy

Celý proces začíná několikanásobným snímáním na magnetické rezonanci, aby inženýři měli dostatek dat. Prostorově přesné modely pak vytisknou na plnobarevné 3D práškové tiskárně ve dvou verzích. První slouží pro operaci nanečisto. Druhý model pak pomáhá v orientaci na operačním sále, kde doplňuje standardní snímky na obrazovkách. Postupem se výrazně omezuje počet provedených chirurgických zákroků a snižuje riziko při výkonu.

Takto lékaři odoperovali už čtrnáct dětí ve věku do deseti let. „Nejdřív chceme uzavřít stávající skupinu pacientů, abychom s určitým časovým odstupem mohli porovnat dosažené výsledky operace. Do budoucna bychom navíc rádi zcela nahradili CT vyšetření magnetickou rezonancí s cílem vyhnout se rentgenovému záření a celkově ještě více snížit zátěž pacienta,“ dodal Milan Filipovič, z ortopedické kliniky bohunické nemocnice, který je zároveň autorem nápadu využívat pro léčbu skoliózy umělou inteligenci a 3D tisk.