Na rekonstrukci ulice v úseku od křižovatky se Špitálkou po most přes Svitavu už schválili investiční záměr. „Plán vychází z už opraveného úseku a zpracovaného projektu na rekonstrukci trati v Křenové. Při plánování budoucí podoby ulice zohledníme nynější šířku komunikace i legalizaci parkování,“ popsal brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Momentálně není podle Kratochvíla možné říct, kdy přestavba ulice začne. „Technické řešení oprav upřesní projektová dokumentace, kterou zatím nemáme,“ dodal.

Úpravu ulice projednali i zástupci Brna-středu. „K plánu jsme neměli žádné připomínky ani námitky. Počítáme s úpravou povrchu silnice a přibudou i další dílčí změny jako přejezd pro cyklisty a posun zastávky Masná,“ uvedl radní pro dopravu městské části Jan Mandát.

Na opravě první části ulice pracovali dělníci v roce 2017. Tehdy byl řidičům kvůli pracím uzavřený úsek od Koliště po Špitálku.