Bakešův pavilon má nově osm chirurgických, gynekologických a anesteziologických vyšetřoven, včetně zákrokového sálu, které se nacházejí v přízemí. O patro níže sídlí právě dva nové operační sály. V nadzemních patrech pak lůžková oddělení s místem pro dvaapadesát pacientů. „Špičkové vybavení dvou nových operačních sálů v Bakešově pavilonu je významným přínosem pro rozšíření onkologické operativy a zavedení nových metod. Ročně u nás provádíme skoro pět tisíc operací, z toho bezmála tři sta robotických,“ shrnul ředitel ústavu Marek Svoboda.

Bakešův pavilon
* Lůžková oddělení: 2
* Míst pro pacienty: 52
* Operačních sálů: 6
* Vyšetřoven: 8
* Cena rekonstrukce: 431 milionů korun
* Délka rekonstrukce: 2,5 roku
* Nové metody léčby: mikroskopické operace
* Plány do budoucna: protonové centrum, nový stacionář, dostavba Švejdova pavilonu

Změn doznalo i okolí zařízení. Nachází se tam o osmadvacet více parkovacích míst více, včetně prostoru pro sanitní vozy. „Z dřívější Bakešovy nemocnice kdysi vzešla sama osvícená myšlenka a úsilí pro vznik Masarykova onkologického ústavu. Rekonstrukce Bakešova pavilonu byla úkolem, provozní nutnosti, historické odpovědnosti i srdečního patriotismu,“ uvedl bývalý ředitel zdravotnického zařízení Jan Žaloudík.

Na rekonstrukci Bakešova pavilonu stavaři pracovali od roku 2018 v několika etapách. Přišla na téměř půl miliardy korun. „Onkologická léčba je v celospolečenském meřítku velmi důležitou součástí poskytované veřejné zdravotní péče. Role Masarykova onkologického ústavu je nezastupitelná. Modernizace Bakešova pavilonu umožní rozvíjet a zvyšovat standard specializované léčby v Česku,“ řekl při oficiálním otevření pavilonu ministr zdravotnictví docent Jan Blatný.

Ředitel ústavu Svoboda rovněž nastínil, jakých změn zařízení dozná do roku 2030.

V plánu je dostavba Švejdova pavilonu, nové oddělení paliativní medicíny a stacionář, výstavba centra prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfúzní stanice a rozšíření oddělení nukleární medicíny.

Zdroj: Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav je z hlediska počtu léčených onkologických pacientů největší v republice. Historická část objektu Bakešova pavilonu byla vybudována koncem 19. století. V 70. letech 20. století bylo vybudováno nové křídlo, označované jako přístavba. Po více než sto letech provozování byla celkové rekonstrukce a dostavba dvou vertikálních komunikačních jader s výtahy nezbytná.