Kreativní metodu badatelské výuky od loňského října ověřuje tým učitelů z brněnského gymnázia ve Vídeňské ulici. „Naše škola se nespecializuje na inovativní metody, ale chceme je postupně a nenásilně rozvíjet. Už nyní ji používají učitelé především ve výuce matematiky a fyziky u patnáctiletých žáků. Navíc dochází k vnitřní komunikaci mezi našimi kantory, kteří jsou mnohem intenzivněji nuceni spolupracovat, přemýšlet o této metodě, jejím využití a efektivitě. To je start ke změně, ve kterou doufám,“ upřesnil ředitel gymnázia David Andrle.

Podle Karla Vaňka ze vzdělávacího spolku CoEdu se dá metoda Explorium jednoduše začlenit do běžného vzdělávání. „Klasická výuka dětí v mateřských, základních či středních školách, kde klademe důraz na předávání teoretických znalostí, je doplněna o rozvoj jejich dovedností. Podporujeme děti, aby se uměly samy rozhodovat, dát a přijmout zpětnou vazbu, dokázaly kriticky myslet, konstruktivně se pohádat či prezentovat,“ sdělil Vaněk.

Zachráněný luňák červený pojmenovaný Jirka.
Záchrana luňáka Jirky u Brna: nemohl vzlétnout, asi bojoval s jiným dravcem

Moderní vzdělávací přístup má původ v Německu, kde ho nyní používají učitelé na více než tři sta školách. „Nejlépe se učíme, když jsme v pohodě, šťastní a sami chceme, ne když musíme. Díky této metodě si studenti sami najdou odpověď na otázku, která je zajímá. Výuka je mnohem více baví, když si mohou věci probádat na vlastní kůži,“ vysvětlil německý profesor a dlouholetý propagátor tohoto učení Hartmut Wedekind.

Novou výukovou metodu chválí náměstek jihomoravského hejtmana Jiří Nantl. „Na jižní Moravě se snažíme o systémovou proměnu vzdělávání, kdy u každého člověka chceme rozvíjet jejich silné stránky, odstranit slabé stránky a stavět na tom, co lidé umí, na co mají talent a chtějí to i dělat. Metoda, ze které si studenti krom poznání odnesou i nějakou emoci, je dobrá a posouvá je dál. Navíc do školství může nový způsob učení přitáhnout učitele, kteří chtějí dělat kreativní práci,“ řekl Nantl.

Nevýhodou metody je, že se nedá použít na všechny vyučované předměty. „Nejlepší je aplikace samostatného učení na přírodovědné předměty, v ostatních tolik nevynikne,“ uvedl profesor Wedekind.

Podle náměstka jihomoravského hejtmana může metoda narazit u konzervativních lidí. "Rodiče jsou zvyklí, že učitelé hodnotí žáky známkami. V případě Exploria se dbá na slovní hodnocení," informoval náměstek.

Nový přístup k učení nyní testují i učitelé ze základní školy ve Šlapanicích a Ostopovicích na Brněnsku.