Petr Smečka, 1944, Mokrá

Eva Řeháková, 1970, Brno

RNDr. Josef Procházka, 1939, Brno

Milan Kouřil, 1951, Brno

Marie Pazdírková, 1929, Brno

Jaroslav Smečka, 1933, Brno

Jiří Sünderhauf, 1954, Brno

Věra Trávníčková, 1932, Brno

Vlastislav Tlustý, 1949, Brno

Květoslava Vylamová, 1940, Brno

prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c., 1945, Brno

Jiří Brychta, 1938, Brno

Eva Havlíčková, 1941, Brno

Karel Bílek, 1972

Anna Konvalinková, 1931, Brno

Ing. Vilibald Bezdíček, 1935, Brno

Josef Chvátal, 1931, Brno

Luděk Kroča, 1949, Brno

Jiří Kříž, 1943, Střelice

JUDr. Karel Meixner, CSc., 1935, Brno

Vladimír Sedlák, 1961, Brno

Děkujeme Pohřebním a hřbitovním službám města Brna za poskytnutí informací.