Bohumír Truksa, 1950, Brno

Robert Šporcr, 1955, Brno

Emilie Burianová, 1929, Brno

Jan Tinzl, 1929, Brno

Ilustrační foto.
Opustili nás v Brně a na Brněnsku ve 43 a 44. týdnu roku 2021

Eliška Pechová, 1929, Brno

Pavel Kamenický, 1963, Brno

Jaromír Novotný, 1944, Brno

Květoslava Hašková, 1944, Brno

Vítězslav Kabrda, 1953, Brno

Libuše Jaškova, 1937

MUDr. Miloslava Staňková, 1951, Brno

Ing. Milada Findeisová, 1935, Brno

Jaroslava Matulová, 1941, Brno

Jaromír Kolouch, 1945, Brno

Hedvika Brabcová, 1927, Brno

Leopold Bechyně, 1941, Brno

Jiří Homoláč, 1964, Brno

Jaroslav Chvátal, 1940, Brno

Marie Kvapilová, 1928, Brno

Ilustrační foto.
Opustili nás v Brně a na Brněnsku v 38. až 39. týdnu roku 2021

Ing. Milan Bolík, 1939, Brno

Ing. Jiří Cejnek, 1942, Brno

MUDr. Miroslav Bednařík, 1932, Brno

Ivo Dostál, 1944, Brno

Marcela Zborovská, 1944, Brno

Marie Pečínková, 1937, Želešice

Marta Holbová, 1941, Brno

Jiří Hložek, 1943, Brno

Ludmila Linhartová, 1938, Brno

doc Ing. arch. Karel Schmeidler, 1951, Brno

Ilustrační foto.
Opustili nás v Brně a na Brněnsku ve 41 a 42. týdnu roku 2021

František Váňa, 1937, Brno

Leopold Zábrš, 1932, Brno

Marie Vaverková, 1936, Brno

Věroslav Hička, 1933, Radostice

Děkujeme Pohřebním a hřbitovním službám města Brna za poskytnutí informací.