Jan Bergl, *1946, Brno

Ing. arch. Miroslav Kolofík, *1944, Brno

Ing. Bohuslav Brettschneider, *1950, Brno

Hana Komendová, *1956, Brno

Alexandr Vondra, *1959, Brno

Adolf Škrobák, *1941, Brno

Marie Hlávková, *1930, Brno

Zdenka Marková, *1935, Brno

Mojmír Sapák, *1930, Ochoz u Brna

Petr Wehrenberg, *1948, Rosice