Významná výročí na Tyršově základní škole Kuldova provází dokončení několikaletých rekonstrukcí. „Škola má nová okna a fasádu, rekonstrukce trvaly šest let. Opravy stály téměř sedmnáct milionů korun,“ uvedla ředitelka školy Michaela Jedličková.

Představitelé školy spojili oslavy republiky se svým pětaosmdesátiletým výročím, které připadalo na minulý školní rok. „Škola byla otevřena na přelomu let 1932 a 1933 a výročí jsme slavili i loni. K jeho příležitosti jsme ji opravili a poslední opravy skončily v létě. Proto tuhle oslavu vnímáme i jako symbolickou tečku za rekonstrukcí,“ řekl učitel Jan Krajčirovič.

Nejenom dokončení rekonstrukce však bylo důvodem k oslavám. Letos je to také padesát let od doby, kdy učitelé a žáci školy vysadili před školou lípu. Učinili tak osmadvacátého října roku 1968 jako připomínku padesáti let od vzniku republiky a také tím reagovali na srpnové události. „Lípu tehdy vysadili jako připomenutí svobody,“ vysvětlil Krajčirovič.

Pamětnou lípu nechali zástupci školy ošetřit a přidali ji do mapy stromů svobody, na které lidé najdou lípy vysazené právě k připomínce svobody mezi lety 1918 a 2018.

Na výroční oslavy se přijel podívat i osmadevadesátiletý bývalý učitel. Ten na škole učil ještě před druhou světovou válkou, od roku 1940. „Tehdy to byla Tyršova pokusná škola, protože to byla první škola, kde byli chlapci i děvčata pohromadě. Když jsem nastoupil, učil jsem chlapecké ruční práce a chlapecké tělocviky. Mezi učiteli byla polovina mužů a polovina žen. A tehdy fungovala podmínka, aby učitelky byly svobodné,“ zavzpomínal pamětník Jan Kouřil.

Ten jako první převzal od pořadatelů takzvanou vzpomínkovou kartu, na kterou napsal svou vzpomínku a rok, kdy se stala. Následně byla karta umístěna na vzpomínkovou osu, na kterou mohli přispět i ostatní návštěvníci oslavy.

Po oficiálním zahájení následoval přesun na dvůr, kde studenti s učiteli vyvěsili sto básní vzniklých během sta let republiky. Pro návštěvníky připravili také občerstvení s lipovým čajem, výstavu výtvarných prací a prohlídku po zrekonstruované škole. Na oslavě také vystoupily ženy ze Spolku elegantních dam a předvedly tanec charleston v dobových kostýmech.

MARTINA HYKŠOVÁ