Jedno celé století uplynulo od doby, kdy byla na Mendelově univerzitě zahájena první výuka hospodářského oboru. „Svým zaměřením patří Agronomická fakulta k nejstarším zemědělským fakultám v České republice. Za sto let odpromovalo na naší fakultě 25 051 absolventů,“ vyčíslil děkan fakulty Pavel Ryant.

Oslavy výročí se budou konat celý rok. Mezi nimi třeba Velikonoční Jarmark století, který se uskuteční v dubnu v areálu Mendelovy univerzity. „Kromě toho se pletením největšího dožínkového věnce pokusíme na přelomu srpna a září dostat do knihy rekordů. Podzim bude patřit šestačtyřicátému ročníku mistrovství České republiky v orbě,“ přiblížil program oslav proděkan fakulty Daniel Falta.

Výstava, která v pondělí celoroční oslavy zahájila, předvedla na starých snímcích také bávalé učitele a studenty. „Fotografie jsme hledali v univerzitním archivu. Našli jsme tam nejenom historické fotografie, ale i různé dobové předměty a almanachy. Zároveň jsme rozhodili sítě mezi zaměstnanci, zejména staršími,“ popsal Falta.

O své vzpomínky na studentské roky se podělil i jeden z partnerů školy. „Jsem hrdý, že jsem absolventem Agronomické fakulty. Tato škola vyučila mnoha vynikajících odborníků, ať už zootechniků, agronomů nebo zahradníků,“ řekl bývalý absolvent a zástupce regionální agrární komory Václav Hlaváček.

Součástí pondělní vernisáže bylo podepsání smluv s partnery oslav, mezi něž patří například Zoo Brno nebo Technické muzeum.

MARIYA OSTRENKOVÁ