Akci organizovala řeckokatolická farnost, která v současnosti kostel spravuje. Kostel sv. Josefa lidé navštěvují teprve dva roky. V roce 1994 byl totiž uzavřen a odvezli z něj veškeré vybavení, stavba totiž byla nestabilní a stěny nebezpečně praskaly. „Poté zahájili statické zajištění kostela a od té doby jej kontrolovali, jestli nadále nepraská. V roce 2010 jej řád voršilek daroval řeckokatolické církvi, která hned po převzetí začala kostel obnovovat. Opravili mimo jiné zatékající střechu a provedli protivlhkostní opatření, v současnosti přišla na řadu oprava střechy a krovu," popsal Múčka.

Právě při tom schránku stavebníci objevili. „Na konci října snesli makovici s křížem, aby se opravila a také pozlatila. V ní jsme našli několik dokumentů a také pozinkovanou schránku, kterou tam pravděpodobně vsunuli skrz díru v makovici," uvedl Múčka.

Ve středu schránku slavnostně otevřeli. Našli v ní například několik dokumentů z padesátých let, dopis o tom, kdy se prováděla oprava věže nebo třeba dopisy psané kurentem a švabachem. „Ty během příštího týdne přeložíme. Schránka obsahovala také dokumenty z osmnáctého století, nejstarší z nich z roku 1720," nastínil Múčka. Dalším cenným nálezem byly například zlaté ostatky, dary dovezené zřejmě ze svaté země, dřevěné kříže a růžence, dobové bankovky a mince a také autentická novinová vydání Rovnosti, Rudého práva a Katolického týdeníku z roku 1978.

Příští týden se podle Múčky rozhodne, kolik z historických nálezů se do schránky vrátí a které z nich se uloží do archivů. „Předpokládáme, že do konce roku, kdy bychom měli opravu věže dokončit, vložíme některé z artefaktů zpět spolu s dokumenty ze současnosti. Pravděpodobně umístíme dopis od biskupa, současné peníze a také nějakou formu dobového zápisu, třeba opět výtisky novin," dodal.

RŮŽENA MACHÁLKOVÁ