Podle ředitele brněnského závodu státních silničářů Davida Fialy je cílem převedení tranzitní dopravy východ - sever mimo obydlenou zástavbu Židenic. „Tato část velkého městského okruhu vyřeší také aktuální problém s velkým množstvím levých odbočení, která komplikují dopravu z centra města do Vinohrad a Líšně, a mimo jiné i nevhodná napojení okolních areálů," nastínil Fiala.

V současné době je hotový koncept dokumentace pro územní řízení a pokračuje jeho připomínkování s následným dopracováním. „Zahájení stavebních prací předpokládáme v roce 2027 a jejich dokončení o tři roky později,“ oznámil Fiala.

Ostravská radiála je náročná stísněnými prostorovými možnostmi kvůli stávající železniční tratí, železniční vlečkou a tramvajovou tratí.

„Součástí stavby je mimo jiné vybudování tří mimoúrovňových křižovatek, přeložka tramvajové trati, doplnění tří kilometrů cyklotras a šesti kilometrů pěších tras," vyjmenovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Investorem stavby bude kromě státních silničářů také město Brno. „Máme v současnosti s ředitelstvím uzavřenou smlouvu o spolupráci, díky které bylo pověřeno majetkoprávní přípravou. Ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi v současnosti jednáme s majiteli nemovitostí v dané oblasti, abychom přípravu stavby co nejvíce uspíšili,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Betonování mostu na Tomkově náměstí v Brně o posledním lednovém víkendu.
Omezení provozu na brněnském Tomkově náměstí. Budou betonovat další most VMO

Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové radiála po dokončení zajistí řidičům plynulý a bezpečný průjezd a obyvatelům přilehlých částí lepší životní podmínky a větší bezpečnost. „Součástí stavby je potřebné doplnění chybějících pěších tras a cyklostezek. Kromě toho bude vysázeno velké množství zeleně,“ doplnila Vaňková.