„Původní záměr byl zachytit pouze rekonstrukci vily, která trvala od roku 2010 až do letošního února," uvedla manažerka vývoje brněnského televizního studia Marie Kučerová.

Po zabavení vily nacisty za druhé světové války, po četném bombardování a pozdějším obsazení Rudou armádou byla stavba v žalostném stavu. „Cílem rekonstrukce bylo navrátit vilu do původního stavu v době kolaudace v roce 1930," řekla ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá, která na dokumentu spolupracovala.

Režisér Chudoba se ovšem dostal víc do hloubky. V dokumentu tak představuje vilu i v té rovině, v jaké si ji spousta lidí neumí dodnes představit. „V prvé řadě to byl obytný dům. Proto jsme zkusili do jeho designu zasadit i reálné postavy, které v domě žily," vysvětlil Chudoba.

S touto linií ovšem zacházel režisér velmi opatrně. Záměrně vynechal scény z typického rodinného života jako je například vaření. Zaměřil se spíše na návštěvy ve vile, pravidelné hraní bridže, které rodina pořádala, nebo posezení rodičů s dětmi u šálku čaje.

Třetí a neméně zajímavá linie dokumentu seznamuje diváka s uměleckým ovzduším druhé poloviny dvacátých let minulého století. Vila Tugendhat se dočkala srovnání s jinými funkcionalistickými skvosty dobové architektury, například se Zemanovou kavárnou z roku 1925, která byla první funkcionalistickou stavbou v Československu.

ZUZANA HOLUBOVÁ