Představitelé zdravotnického zařízení sdělili, že pacienty mohou navštívit pouze zdraví jedinci, a to při dodržení veškerých preventivních a hygienických opatření.

„Nutností jsou roušky. Doporučujeme také, aby v zájmu zdraví pacientů lidé nenavštěvovali nemocnici ve větším počtu," doplnila Lipovská.