Podnikatel Dan Mádr vlastní už řadu let část domu ve Smetanově ulici v centru Brna. Zamýšlené vyhlášení památkové zóny, které bude znamenat přísnější dohled památkářů, mu nevadí. „Měl by to ale být rozumný kompromis mezi památkově chráněnými objekty v zóně a budovami, které se tam mohou dál rozvíjet,“ prohlásil Mádr.

Památková zóna podle památkáře Aleše Homoly rozhodně nezastaví další stavební a urbanistický vývoj. „Určitý stupeň památkové regulace už ve městě platí v podobě ochranného pásma pro historické jádro. Ke stavebním zásahům se už orgány státní památkové péče vyjadřují,“ upřesnil Homola.

Podle něj je třeba zachovat kulturní hodnoty a zároveň zbytečně nezatěžovat vlastníky nemovitostí, které stojí v památkových zónách.

Potvrdil to i Mádr. Když chtěli v domě měnit okna, sami navrhli památkářům, jaký typ vhodných oken chtějí při výměně použít. „Památkáři nám to pak schválili,“ dodal podnikatel.

Nejkvalitnější čtvrti

Návrh památkové zóny zahrnuje podle Homoly urbanisticky i architektonicky nejkvalitnější čtvrtě Brna, které přiléhají k historickému jádru města. „To je od roku 1989 s malou částí historických předměstí městskou památkovou rezervací. Patří sem i urbanisticky hodnotná historická část Králova Pole,“ upřesnil Homola.

O vyhlášení památkové zóny v Brně usilují památkáři od roku 2013, kdy to navrhli ministerstvu kultury. Přesný termín vyhlášení památkových zón ale není možné určit. „Důležité bude úspěšné ukončení jednání mezi Národním památkovým ústavem a městem, respektive Kanceláří hlavního architekta města,“ sdělila mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušová.

Podle magistrátu je třeba stanovit přesné podmínky, protože do případné rozšířené zóny by spadaly i rozvojové lokality. „Patří sem Žlutý kopec, velodrom, multifunkční hala, vodácký kanál v Pisárkách a dále Špitálka, Mosilana, Vlněna,“ vyjmenovala Kateřina Gardoňová z brněnského magistrátu. Řešením může být rozdělení zóny do několika oblastí, protože každé území potřebuje jiný způsob ochrany.

Pokud budou jednání úspěšná, bude památková zóna vyhlášená podle magistrátu ještě letos.