Starosta městské části Vojtěch Mencl se bojí komplikací ze strany památkářů. „O tomto území budou rozhodovat orgány památkové péče, k tomu ale nemají potřebnou kvalifikaci ani kompetence. I když je navržená památková zóna v širším centru Brna členěná do dalších podoblastí, podmínky ochrany jsou formulovány velmi vágně,“ upozornil.

Zdůraznil přitom, že souhlasí s nutností chránit kulturní dědictví Brna, navržený rozsah zón ale vnímá jako nepřiměřený. „Městská část musí předně pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů,“ doplnil Mencl.

V brněnské Lidické ulici vznikne na místě historické budovy moderní dům, který bude o sedm pater vyšší.
Konec bourání historických budov. Ochránit je mají nové památkové zóny

Dodal, že podle radních je schůdnější opětovné zařazení konkrétních budov na seznam památkové ochrany, z nějž před lety zmizely.

S námitkami městské části nesouhlasí ředitel Územního odborného pracoviště památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha. „V centru města je již Městská památková rezervace, tedy území s vyšší mírou ochrany, než navržená zóna. Její vytvoření nevedlo k umrtvení života ve městě. V uplynulých letech v ní dokonce vznikly desítky novostaveb. Pokud jde o možná zdržení rozhodování, tak určitě nepramení z památkové ochrany,“ uvedl Vácha.

Najít kompromis a uklidnit dotčené městské části chtějí zástupci magistrátu. „Městské části, do jejichž území zasahuje nová zóna, se mohou k návrhu nyní vyjádřit. Jejich stanoviska předložíme brněnským radním a situaci budeme dál řešit s Národním památkovým ústavem,“ informovala Kateřina Gardoňová z tiskového oddělení magistrátu.

Ilustrační foto.
Dítě z kočárku, které zavalil strom v Soběšicích, zemřelo

Dodala, že představitelé města se nebojí, že by nová památková zóna zasáhla do běžného života městských částí. „Celá zóna je rozdělena na několik území a do čtyř stupňů ochrany. Tím by mělo být zaručeno, že nedojde k ohrožení rozvoje. Přesto chceme vzít ohled na stanoviska jednotlivých částí a domluvit se,“ doplnila Gardoňová.

Že se Brno o své památky už teď stará dobře, si myslí Zuzana Messežnikov. „Na Slovensku se každá stará budova zbourá a nikdo se nesnaží ji zachránit. Myslím, že se Brnu daří sladit moderní a historické prvky. Ne všechny budovy jsou architektonické skvosty, ale celek působí dobře,“ zhodnotila.

PAVLÍNA ZICHOVÁ
PETRA ŠEBKOVÁ