Památník je vysoký asi dva a půl metru a má znázorňovat koleje, které vedou do nebe. Nahoře je zakončený hvězdou. Architektem díla je umělec Tomáš Rusín. Na zemi kolem pomníku jsou namalovány stovky bílých stop, které mají odkazovat na lidi, kteří prošli nádražím a byli zavražděni v Terezíně. Ty tam jsou ale pouze dočasně a déšť by měl barvu z chodníku do pár dní smýt.

Kolemjdoucí si také mohou prohlédnout cedule u památníku, které popisují příběhy lidí, kteří přes brněnské nádraží do koncentračního tábora jeli a vrátili se.

MAREK BERČÍK