Zástupci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny a Mendelovy univerzity opravenou stavbu slavnostně odhalili ve středu. „Za dobu své existence prošlo zašlé písmo a vyobrazení na památníku jednou až dvěma rekonstrukcemi rozdílné kvality. Až letos, osmdesát čtyři let od jeho vzniku, památník odborníci zrestaurovali,“ uvedla správkyně arboret Školního lesního podniku Mendelovy univerzity Petra Packová.

Památník vznikl v roce 1938 jako součást budovaného Lesnického Slavína podle projektu profesora na Vysoké škole zemědělské Josefa Opletala. Časově náročné části rekonstrukce se uskutečnily od dubna do konce srpna. Při opravách se u památníku vystřídali restaurátoři, kameníci i absolventi Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kteří zabezpečili finální umělecké práce.

Lidé budou mít možnost si nově zrestaurovaný památník poprvé prohlédnout v rámci dne otevřených dveří, který arboretum plánuje 25. února.

MARIE BRÝŽOVÁ