Dílo bude stát zhruba 3,3 milionu korun. Uspělo mezi dalšími třiceti sedmi projekty. Kritériem pro výběr byl například soulad s ideovým záměrem soutěže nebo vhodnost začlenění návrhu do určeného prostoru. Právě sladění s okolím mělo podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové největší váhu. „Bronzové dílo svým prostorovým začleněním sceluje památník padlých ze světových válek,“ zmínila primátorka.

Nový kostel blahoslavené Marie Restituty v brněnském sídlišti Lesná na snímku z 11. září 2020.
Tisíc lidí přišlo na požehnání kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně

Figurální pojetí má podle porotců evokovat skromnost jako vyjádření pocty příkladným postojům Marie Restituty Kafkové a také radost z dobře zvládnutého díla. Tato socha není jediným počinem architekta Hankeho. Lidé se na jeho tvorbu mohou podívat například do Zlína, kde stojí socha Emila Zátopka a pomník zakladatelů města Zlína Tomáše a Jana Antonína Baťových, nebo do Bukovan u Kyjova na sochu svatého Jana Pavla II.

Marie Restituta Kafková: rodačka z Husovic, zdravotní sestra, která byla kvůli svým střetům s nacistickým režimem a orgány zatčena přímo na operačním sále a následně i popravena, byla prohlášena za blahoslavenou, právě podle ní dostal jméno husovický park

LUCIE BURIANOVÁ