Místo stovek parkovacích míst hromady zeminy. Takový je dnešní pohled na prostranství za právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Oficiální asfaltové parkoviště patřící městu a volnou hliněnou plochu za ním, která je ve vlastnictví Brněnských komunikací, v pondělí převzala firma. Stavět tam bude parkovací dům.

„Zhotovitel již pokácel stromy a dřeviny dle povolení odboru životního prostředí, a provedl také geologický průzkum vrty," popsala začátek prací mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Na staveništi byly vyznačené inženýrské sítě a nechybělo ani zázemí pro dělníky. Ti už také začali s přípravou na výkop stavební jámy. „Byl vyzván záchranný archeologický výzkum Muzea města Brna k dohledu nad výkopy," dodala Navrátilová.

Možnou komplikaci představovala odstavená auta na parkovišti. Některá z nich tam byla dlouhodobě. „Ani se nehnou. Navíc přijíždějí i další, cedule se zákazem vjezdu je tady v podstatě zbytečně," vyjádřil se před časem pracovník místního sběrného dvoru Lukáš Fasora.

Zde si můžou majitelé zjistit informace o tom, jak si vyzvednout odtažená auta: https://www.bkom.cz/parkovani

Poslední z opuštěných aut se dočkalo odtahu právě v pondělí, kdy již oplocené staveniště přebírali řemeslníci. „Naprostou většinu si vlastníci z parkoviště odvezli, za což jsme velmi rádi. Několik málo zbylých vozů bylo odtaženo a jejich majitelé si je mohou vyzvednout," sdělila mluvčí brněnského magistrátu Zdeňka Obalilová.

V místě vznikne nový čtyřpatrový dům. Ten poskytne 441 míst, dalších 222 pak bude na přilehlé ploše v režimu rezidentního parkování. Celkem tak v oblasti poté zaparkuje až 663 aut.

„Parkovací dům bude mít dvě části s rozdílnou funkcí. V jedné budou hromadné garáže, veřejné vybavenosti pak bude sloužit druhá část s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, kde budou kanceláře magistrátu," řekl předseda představenstva Brněnských komunikací David Grund.

Venku je v plánu je výsadba zeleně, v lokalitě přibydou také vodní prvky. Úprav se dočká i prostranství před právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Stavební práce potrvají podle plánu rok a dva měsíce. Jejich cena přesáhne 370 milionů korun.