Vstup měl společně s parkovištěm původně vzniknout na celém území bývalého výzkumného ústavu. „Projektů na nový vstup vzniklo několik, měli jsme na ně i povolení. Nelíbily se ale místním nebo je neschválilo vedení města, takže v současnosti pracujeme s parkovištěm na třetině území, které bude navíc podzemní. Mělo by mít přibližně 360 míst,“ sdělil ředitel brněnské zoologické zahrady Martin Hovorka.

Ilustrační obrázek
Chodci v ohrožení: kolizí lidí s auty v kraji přibývá

Na zpracování projektové dokumentace pro tuto variantu vstupu do zoo z Ondrovy ulice má město na příští rok v rozpočtu vyčleněné čtyři miliony korun. Obě stavby chtějí zástupci města zkoordinovat.

Nový vstup• Nahradí část zchátralého výzkumného areálu VUT.
• Ve druhé části vznikne nový vstup do zoo s parkovištěm pro asi 360 aut.
• V lokalitě vyroste školka až pro jednaosmdesát dětí, dům s pečovatelskou službou a prostory pro paracentrum.


Výstavba je kompromis mezi přáním lidí z Kníniček a potřebami zoo. „Provedená studie, kterou jsme si nechali zpracovat, zahrnuje celé území, nejen plochu výzkumného ústavu. Zapracovali jsme do ní vše, co nám chybí,“ zmínil kníničský starosta Martin Žák. Kníničská studie tvořila pouze jeden z podkladů pro finální zastavovací studii, kterou zadalo a platilo město.

Po přesunu stávající kníničské školky do nové budovy se ta stará uvolní pro služby, ale i pro větší úřad. „Pokud by tam bylo jen parkoviště a vstup do zoo, místním by to přineslo jen zhoršenou kvalitu bydlení,“ dodal Žák.

Radní vybrali ze tří studií, které si nechali na území zpracovat, návrh z atelieru Chybík a Krištof. „Snažili jsme se projekt co nejvíce zasadit do stávající zástavby rodinných domů. Pracovali jsme proto i s množstvím stromů a plochami zeleně,“ vysvětlil architekt Ondřej Chybík.

Součástí nové výstavby bude i ParaCentrum Fenix pracující s lidmi s poraněním páteře a míchy, které by se tak mohlo stát hlavním centrem svého druhu na Moravě.

Budovy výzkumného ústavu, na jehož území domy i vstup do zoo vzniknou, dělníci odstraní do konce roku. Kromě podzemního parkoviště před novým vstupem zároveň pro zoo vzniknou ještě dvě stovky parkovacích míst u stávajícího parkoviště v ulici Palcary. „Kapacita parkovišť při běžném provozu by měla být dostačující,“ zhodnotil ředitel zahrady Hovorka.

Ilustrační foto
Nejbližší kontejner a sběrný dvůr najdou Brňané díky webové aplikaci