U školy upraví parkoviště, které bude v místě, kde stál dům, v němž bydleli rodiče prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Obehnané bude zdí. „Chceme tím vrátit vzpomínku na dům. Na škole máme pamětní desku a přemístíme ji tam,“ vysvětlil starosta obce Miroslav Rožnovský.

Představitelé obce mají zatím zpracovanou studii.