Parní tramvaje vozily cestující v Brně do roku 1900. „Devatenáctému století se říkalo století páry a bylo to tak. Parní stroje se zaváděly do veškerého průmyslu. Na tu dobu to byl obrovský skok. Od animální trakce, od koní, k prvnímu stroji," řekl dopravní ředitel dopravního podniku Jan Seitl.

Zdroj: Youtube

Podle odborníka na městskou hromadnou dopravu Tomáše Kocmana z Technického muzea v Brně byla u parní tramvaje oproti konespřežné výhodou větší kapacita souprav. „Možnost spojení více vlečných vozů a větší rentabilita provozu. Patrně i o něco větší rychlost, i když ta byla v ulicích omezena," zmínil Kocman.

Odborník na městskou hromadnou dopravu Tomáš Kocman z Technického muzea Brno.
Podzemní dráha má pro Brno význam, tvrdí odborník na MHD Kocman

Z Pisárek vyrážel první spoj po vyhlášení v šest hodin a třicet minut ráno, od Králova Pole pak o hodinu později. Parní lokomotivy pak jezdily každou hodinu. Poslední spoj vyrážel z každého konce v půl desáté večer. Jedna jízda z Pisárek do Králova Pole nebo opačným směrem stála dvacet krejcarů.

Dvě tratě

Parní vozy jezdily na dvou tratích. „Hlavní byla z Králova Pole přes Rooseveltovu, nádraží, Hybešovu, Václavskou, Mendlovo náměstí do Pisárek. Tedy dnešní linka 1. Z Václavské pak byla odbočná trať k Ústřednímu hřbitovu. To bylo všechno. Až s elektrickou tramvají se začaly tratě dál rozvíjet. Parní lokomotiva byla těžší a ve všech úsecích se nedaly použít původní tratě koňky," přiblížil Seitl.

Z tratí odbočovalo také několik vleček do přílehlých továren a na hlavní nádraží. „Nejvýznamnější byla zbudována po Poříčí do Bauerova cukrovaru v místě dnešního výstaviště," nastínil Kocman.

Na přestavbě křižovatky pracovali dělníci více než dva měsíce.
VIDEO: Křižovatka v Bystrci je hotová. Zjednosměrnila se také část Hrázní ulice

Parní tramvaje se využívaly i souběžně s elektrickými od roku 1900, ale spíše právě na napojení vleček na nákladní dopravu. „Sloužily chvilku, i když bylo rozbombardované Brno v roce 1945. Ne že by přepravovaly cestující, ale k odklízecím pracím," sdělil Seitl.

Například v Moravské Ostravě začaly jezdit parní tramvaje o deset let později než v Brně. „V den narozenin císaře, 18. srpna 1894, byl zahájen provoz parní tramvaje v trase Přívoz - Moravská Ostrava - Vítkovice. Kromě dopravy cestujících byla provozována také nákladní doprava," stojí na webu ostravského dopravního podniku.

Lokomotiva Caroline

Parní tramvají se mohou svézt cestující v Brně i nyní při letní tradiční akci Dopravní nostalgie. Technické muzeum v Brně má totiž ve své sbírce funkční lokomotivu Caroline. „Do Brna byla dodána v roce 1889 a byla určena pro nákladní dopravu. Vozbu železničních nákladních vozů z nádraží po tramvajových tratích na vlečky brněnských továren, včetně například Starobrněnského pivovaru nebo Bauerova cukrovaru. K témuž účelu sloužila i v období provozu elektrických tramvají po roce 1900, než ji nahradily nově dodané elektrické lokomotivy a než byly všechny vlečky elektrifikovány," popsal Kocman.

Později sloužila ve vlečkovém provozu Zbrojovky. Po vyřazení v roce 1952 věnovala Zbrojovka lokomotivu Caroline Muzeu města Brna a byla převezena do vozovny Pisárky, kde byla umístěna ve staré dřevěné hale. „Odtud byla vytažena v roce 1968 a opravena do provozuschopného stavu u příležitosti stého výročí provozu městské hromadné dopravy v Brně v roce 1969. V roce 1971 byla spolu s dalšími renovovanými tramvajemi předána do sbírek Technického muzea v Brně," informoval Kocman.

V pondělí dopoledne začala demolice nádražních budov v brněnském Králově Poli. Při rekonstrukci celého nádraží vznikne nová prosklená budova.
Historii nádraží v Králově Poli částečně zachovají. Artefakty míří do muzeí

Udržovat Caroline v provozuschopném stavu je podle Kocmana náročné z hlediska vynaložených nákladů i z hlediska technologie oprav. „Údržbu zajišťovali dlouhá léta pracovníci lokomotivního depa Brno - dolní nádraží v Rosické ulici, od konce devadesátých let jako pracovníci firmy Lokomont, dnes Lokotrans. Je nutné, aby udržbu prováděli pracovníci, kteří lokomotivu dlouhodobě dobře znají. Totéž platí o strojvedoucích a topičích," míní Kocman, který je kurátorem oboru Městská hromadná doprava.

Komplikace kvůli vlečce

Nejnáročnější je údržba kotle, který podléhá přísným předpisům. Po poslední zostřené prohlídce a tlakové zkoušce kotle je lokomotiva schopná provozu do počátku roku 2027. „Možnost další údržby lokomotivy velmi zkomplikuje zrušení železniční vlečky na Poříčí, po níž lokomotiva jezdila na větší opravy na dolní nádraží," uvedl Kocman.