Na obraně města při jeho obléhání Švédy se pátek Středa podílel orgnizováním studentů, tovaryšů i měšťanů. Byl také duchovní oporou brněnských obránců. „Páter Středa bude mít svůj pomník u kostela Nanebevzetí Panny Marie na nároží ulic Jezuitské a Beethovenovy, kde působil a je i pohřben. Návrh Jana Šebánka jsme zvolili pro jeho střídmost, strohost a silnou vazbu na klasický odkaz figurálního sochařství,“ uvedl náměstek brněnského primátora Petr Hladík.

Město mají v budoucnu díky projektu Sochy pro Brno, jehož součástí je právě Středova socha, ozdobit i jiní velikáni. „V další fázi projektu mohou vzniknout například sochy královny Elišky Rejčky, matematika a filozofa Kurta Friedricha Gödela, gymnasty a odbojáře Jana Gajdoše, majitele továrny a mecenáše Friedricha Wanniecka či architekta Bohuslava Fuchse,“ řekl náměstek primátora Matěj Hollan.

Návrh sochy pátera si lidé prohlédnou v brněnském Urban Centru v mečové ulici až do 24.srpna. Instalovat ji chce město příští rok v srpnu.