Jak se zbavujete nervozity? Nejen při vánočním kázání.

Můj recept je nemyslet na nervozitu a chtít lidem něco dát. Nejde o to, abych já vynikl a lidé si říkali: „Ten je chytrý nebo ten nám to pěkně řekl.“ Sebe musím úplně potlačit s tím, že chci něco darovat. Aby lidéz kázání odešli obdarovaní a mé slovo nezhoršilo atmosféru. Aby to byl kamínek do mozaiky, kterou si odnesou jako vánoční dárek.

Kdy jste byl poprvé na půlnoční mši?

Za mého dětství v Tuřanech, ve čtvrté nebo páté třídě. Po rozbalování dárků jsem většinou usnul a tehdy mě rodiče poprvé vzbudili. Pamatuji si, že kostel byl tenkrát krasně nazdobený a nasvětlený. Hrál tam výborný sbor. Sice jsem u mše podřimoval, ale vánoční atmosféra v kostele na mě působila úžasně.

Někteří lidé říkají, že se z Vánoc vytrácí původní smysl. Ani ve dnech vánočních svátků se nezastaví a nezklidní, aby přemýšlelio duchovních hodnotách. Vidíte to také tak?

Ano, s tím souhlasím.

Senior taxi. Ilustrační foto.
V obcích rozhodnou, zda využijí služby Senior taxi

Proč to tak je?

Konzumním stylem našeho života. Máme se moc dobře a jsme orientovaní pouzea jen na konzum. Připadá mi, že Vánoce je krabice krásně zabalená do zlatého papíru, převázaná zlatou stužkou. Nádherný balíček, který, když se rozbalí, tak je prázdný. Nedoprovází je totiž duchovní nebo lidský rozměr, kdy se alespoň ve světle Vánoc snažímeo dobro, usmíření sporů, laskavost a trpělivost.

Jak lidi přesvědčit, aby Vánoce prožívali jinak?

Na faře máme možnost oslovit věřící. Spousta z nich už trend opulentnícha přetékajících Vánoc opouští. Angažují se třeba v pěveckém sboru. Někteří nacvičují živý betlém. Ženy z naší farnosti třeba napekly padesát balíčků vánočního cukroví, které roznesou nemocným a opuštěným lidem.

Jak můžete působit na lidi, kteří do kostela nechodí?

No, to je těžké. Nanejvýš doufat, že jim svitne, že štěstí není mít, ale být. Čili nikoliv že jsem majitelem nějakého bohatství, ale být kvalitním člověkem.

Kdy začínají pro křesťany Vánoce?

Až čtyřiadvacátého prosince večer. Lidé si myslí, že Vánoce jsou tento den. Ale to je poslední adventní den. Vánoce začínají pětadvacátého dnem narození Pána Ježíše. Ale protože se narodil v noci, tak se sloužila mše už o půlnoci. A protože je pro mnoho lidí půlnoc už hraniční, tak se čas začal přesouvat třeba na jedenáctou nebo desátou hodinu večer.

Ilustrační foto
Do Břeclavi dorazilo Betlémské světlo

Scházíte se na Štědrý den s jinými brněnskými faráři?

Chodili jsme v poledne na Štědrý den na polévku do kostela svatého Augustina. Páter Pavel Šenkyřík nám uvařil tři druhy polévky. Člověk si mohl vybrat, kterou chce. Po jeho nedávném přeložení převzali úlohu augustiniáni na Starém Brně. Ti přichystají celý oběd, tradičně rybí polévku a nějakou ryby. Se spolubratry hodinu až dvě posedíme, odpoledne už bývají bohoslužby pro děti.

Po dětské mši už se připravujete na půlnoční mši?

To ne, jedu ke své sestře na štědrovečerní večeři. Rozsvítíme stromeček, zazpíváme koledy jako Narodil se Kristus Pán. V noci pak sloužím bohoslužbu.

Mše z velké části vyplňují i další dny, že?

Ano, trochu se vyspím a na Boží hod je program jako v neděli, se třemi bohoslužbami. Odpoledne se jedu podívat na živý betlém do Tuřan. I další den, na Štěpána, je program podobný nedělnímu, i když je lidí méně.

Jsou pro vás vánoční svátky vrcholem celého roku?

Je to zápřah, takové žně. Už několik dní před nimi chodí lidé ke zpovědi. U katolíků je zvyk, že lidé chodí ke zpovědi, litují hříchů a snaží se polepšit. To také přispívá k atmosféře Vánoc, lidi jsou pozitivně orientovaní. Distancují se od toho zlého, co udělali. Hodinya hodiny zpovídáme. A na vánoční svátky už začínají bohoslužby.

Břeclavská radnice obnoví vandalem zničené sousoší.
Břeclav: Město obnoví zničené sousoší

Můžeme v názvu prvního vánočního dne, tedy Štědrý den, najít logiku?

Štědrý je ten, kdo bohatě a nadmíru obdarovává. Víc než člověk čeká. Štědrý den není proto, abychom si dávali dárky. Je proto, že Bůh byl tak štědrý, že nám dal všechno včetně světa. Můžeme pěstovat rostlinu nebo třeba poslat sondu k Marsu. Člověk má tento svět a celý vesmírk dispozici. V osobě Ježíše Krista k nám navíc přichází jako dítě, abychom se ho nebáli. Takhle byl otec nebeský štědrý, sklání sek nám lidem a dává nám sám sebe. To je smysl Vánoc a my boží štědrost napodobujeme dáváním dárků.

Za rok už odsloužíte půlnoční mši v novém kostele, který stavíte za soukromé peníze od dárců?

Určitě. Původně jsme mysleli, že to zvládneme už letos. Asi by to bylo možné, ale v kostele je špatná akustika, kterou musíme vyřešit akustickými pohltivými panely. To bude ještě zhruba dva měsíce trvat. Slavnostní otevření kostela máme v plánu prvního května příštího roku na den výročí narození Marie Restituty.

Pavel Hověz
Narodil se v roce 1954, pochází z Tuřan.
Vystudoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Litoměřicích.
Je farářem nového kostela blahoslavené Marie Restituty na brněnské Lesné, který se staví za peníze od soukromých dárců.
Ve farnosti v Brně na Lesné je od roku 2005, předtím působil sedm let ve farnosti v německém Frankfurtu nad Mohanem.