Heslo letošního dvanáctého ročníku Týdne pro rodinu zní Rodina má cenu. „Toto heslo jsme zvolili, protože chceme mluvit o hodnotě rodiny. Spočítali jsme, že pokud bychom běžné denní činnosti v rodině převedli na ceny profesionálních agentur, došli bychom až k částce jednapadesát tisíc korun za měsíc při dvaceti pracovních dnech. Co se ale nedá spočítat je hodnota, která vzniká budováním vztahů v rodině právě při těchto běžných činnostech,“ uvedla Jitka Novotová z Rodinného svazu, který iniciativu Týden pro rodinu každoročně vyhlašuje.

K Týdnu se připojuje řada brněnských organizací, která pro rodiny připravuje pestrý program. Ve středu se například rodiny pobaví na zábavném odpoledni v knihovně Jiřího Mahena. Ve čtvrtek pak školské zařízení Lipka připravuje terapeutické odpoledne pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra.

Všechny aktivity probíhající v rámci Týdne pro rodinu mají vést k tomu, aby se více ocenila péče rodičů. „Utírání slz nebo pohlazení nemůže zastoupit agentura. O této práci rodičů chceme mluvit a chceme ji ocenit. V rodině možná děláme malé věci, ale děláme je s velkou láskou,“ řekla Ivana Horáková z Národního centra pro rodinu.