Jen z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v novém sedmiletém období jednotlivé MAS rozdělí až desítky milionů korun. „Pro nás je to nejvýznamnější z dotačních programů. V uplynulém období jsme čerpali zhruba padesát milionů korun, v dalším to nejspíš bude o něco méně,“ uvedl manažer MAS Lednicko-valtický areál Lukáš Hlavinka.

Jihomoravský kraj totiž Evropská unie nově posunula o stupeň výše, větší balík peněz po přepočtu tak z IROP dostanou „chudší“ regiony. Nejvíce peněz putovalo od MAS Lednicko-valtický areál v předešlých letech na výstavbu a obnovu cyklostezek na Břeclavsku. V končícím programovém období pomůžou ještě úspěšným žadatelům ze základních škol, celkem asi 3,7 milionu korun pošlou na projekty nových odborných učeben.

Zhruba polovinu distribuovaných financí z místních akčních skupin v České republice tvoří evropské peníze právě z IROP. Jak před pár dny informovalo ministerstvo pro místní rozvoj, v novém období 2021 až 2027 je pro místní akční skupiny v celé České republice připraveno dohromady téměř osm a půl miliardy korun.

POMOC HASIČŮM

Ministerstvo uvedlo, že peníze půjdou zejména na rozvoj dopravy, vybavení hasičů, výstavbu mateřských a základních škol, sociální služby, úpravu veřejných prostranství, rekonstrukce památek a budování infrastruktury cestovního ruchu. Konkrétněji však rozhodnou samotné místní akční skupiny, jejich členové a nakonec žadatelé. „Nejlépe vědí, co místní podnikatelé i veřejná správa potřebují a co je trápí. Rozvoj venkova nesmí být nerovnoměrný a řízený centrálně. Místní lidé mají daleko lepší přehled o potřebách konkrétních oblastí ‒ dokážou je nejlépe tlumočit starostkám a starostům a domluvit se s nimi na vhodných dotacích,“ sdělila končící ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Zástupci MAS Lednicko-valtický areál a sousední MAS Jižní Slovácko letos po ničivém tornádu na jižní Moravě pomáhali lidem také s vyřizováním jejich žádostí o dotace. Přírodní katastrofa pak ukázala, že smysl mají například projekty na podporu místních hasičů. „Dobrovolní hasiči z regionu získali přes nás v tomto programovém období dotace také na tři cisterny, a zaznamenali jsme zájem z dalších obcí,“ zmínila Blanka Přidalová, vedoucí kanceláře MAS Jižní Slovácko.

K likvidaci následků řádění tornáda do sousedních obcí vyjížděli dobrovolní hasiči z Prušánek na Hodonínsku, kteří letos na jaře převzali novou halu pro požární auta a techniku postavenou i díky evropským penězům. Přímo v tornádem zasažených Hruškách pak je projekt nové hasičské zbrojnice schválený a před výstavbou. Podílí se na něm také MAS Jižní Slovácko.

Místní akční skupiny rozdělují na jižní Moravě peníze kromě IROP i z dalších zdrojů, třeba z Operačních programů Zaměstnanost či Životní prostředí nebo z Programu rozvoje venkova.

MAS na jižní Moravě

- Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
- MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
- MAS Mikulovsko o.p.s. (není členem Národní sítě MAS ČR)
- MAS Moravský kras z.s.
- MAS Partnerství venkova, z. s.
- MAS Strážnicko, z.s.
- Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
- Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
- Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
- Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
- MAS Hustopečsko, z. s.
- Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
- MAS Vyškovsko, z.s.
- MAS Slavkovské bojiště, z.s.
- MAS Znojemské vinařství, z.s.
- Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
- MAS Hrušovansko, z. s.
- MAS Bobrava, z.s.
- MAS Lednicko-valtický areál, z.s.