Předmětem soutěže byl návrh řešení prostoru presbytáře, kde se odehrávají mešní obřady. Architekti navrhovali oltář, ambon (řečnický pult odkud během mše káže kněz) a sedadlo pro kněze neboli sedes. „Vítězný návrh vybrala devítičlenná porota složená z kněží i odborníků. Porotci rozdali body anonymně všem návrhům podle jednotlivých kritérií, “ řekl Motyčka.

Biskupství se rozhodlo vyhlásit soutěž na začátku ledna. „Současný oltář je z mramoru a svou koncepcí neodpovídá zbytku katedrály. Ambon je část barokního klekátka a sedes pochází z devatenáctého století. Oltář, ambon i sedes by si měli odpovídat a zapadat do slohu hlavního novogotického oltáře, který není tak robustní,“ vysvětlil brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Architekti přizpůsobili svůj návrh slohu katedrály a symbolice světců, kterým je zasvěcena. „Zvolili jsme lehkost a transparentnost, která zapadá do rázu hlavního novogotického oltáře. Podstavec navrženého oltáře má tvar lodi, která je jedním z atributů svatého Petra. Naopak deska oltáře připomíná knihu, která zase odkazuje k svatému Pavlovi,“ řekl jeden z tvůrců návrhu Petr Todorov.

Kromě požadovaných tří prvků sakrálního prostoru architekti přidali ještě jeden prvek navíc. „Nad oltář chceme umístit trojúhelník, který odkazuje ke svaté trojici. Zároveň bude podporovat vertikalitu mezi oltářem a nebem,“ doplnil spoluautor návrhu Michal Říčný.

Porota zatím vybrala ideový návrh. Projekt ještě musí projednat diecézní liturgická komise. „Přesná částka a datum, kdy bude nový presbytář hotový ještě neznáme,“ vysvětlila mluvčí biskupství Martina Jandlová.

LADISLAV ZOUHAR