Slavnostního otevření expozice se zúčastnili nejen celebrity jako Lejla Abbasová, David Kraus, Hanka Kynychová, Míša Tomešová a další, ale také výjimečné osobnosti vědy jako docentka Iva Poláčková Štolcová z psychologického ústavy věd nebo vedoucí pracoviště Environmentální fyziologie a koordinátorka všech Space aktivit na Masarykově univerzitě profesorka Julie Dobrovolná.