Dvě haly pro hokej, hotel i lávku. To vše by podle návrhu studentů lidé našli v areálu hokejového stadionu, pokud by ho město postavilo v prostoru za pavilonem Z brněnského výstaviště. Městský architekt Michal Sedláček i jiní odborníci však upozorňují na problémy studentského projektu.

Podle Jana Kratochvíla, který na tvorbu návrhů studentů dohlížel, hraje ve prospěch stadionu u pavilonu Z dopravní napojení. „Konstatovali jsme, že to už je hotové. Je tam možnost i velkokapacitního parkoviště a vede tam trasa hromadné dopravy. I majetkoprávní vztahy jsou vyřešené, protože pozemky patří městu nebo dopravnímu podniku,“ uvedl.

Městský architekt Michal Sedláček upozornil na to, že by město v případě stavby podle návrhu studentů muselo měnit územní plán. „Znamenalo by to zdržení stavby tři až pět let. Území je navíc špatně dostupné, hala by byla uzavřená mezi areál výstaviště, vozovnu a hasičskou stanici,“ vysvětlil.

Návrh studentů
• Studenti architektury navrhli postavit hokejový stadion za pavilonem Z brněnského výstaviště.
• Městský architekt Michal Sedláček upozornil na nutnou změnu územního plánu.
• Město dál pracuje s va-riantou nové hokejové haly místo nynějšího velodromu.

Sedláček potvrdil, že upřednostňuje výstavbu stadionu místo současného velodromu, o čemž uvažují brněnští radní. „Pozemek je dostatečně velký, v těsné blízkosti je parkovací dům pro 850 aut a také hotel. Dobrá je dostupnost městskou hromadnou dopravou i auty, protože hala bude u městského okruhu,“ řekl.

Jan Kratochvíl z fakulty architektury, podle nějž není na místě velodromu pro stadion dost prostoru, poukazuje na stávající zástavbu v okolí budoucí haly. „Bylo by tak těžké tam stadion dostat a zajistit lidem dost parkovacích míst,“ uvedl.

Podle architekta Jaroslava Dokoupila je nutná analýza obou míst a také potřeba určit kapacitu haly, která později ovlivní její velikost a cenu. „U první varianty je nutné vyřešit výstavbu nového velodromu, u varianty mezi pavilonem Z a Bauerovou ulicí možný dopad na Retail Park Tuzex a případně areál vozovny dopravního podniku,“ sdělil.

Pro stavbu stadionu město využije výsledky urbanistické soutěže na přeměnu výstaviště. „Budou sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Pracujeme proto na přípravě haly na místě velodromu,“ uvedla za brněnský magistrát Zuzana Šrámková.