Předchozí
1 z 4
Další

Politolog a rodák z Bludova Stanislav Balík.Zdroj: Deník / Martin Divíšek

Stanislav Balík - politolog, děkan FSS MU

Jakkoli se politologové předpovědím snaží vyhýbat, pro rok 2021 jsou prognózy snadnější. Půjde totiž v každém případě o rok parlamentních voleb. Ty od roku 1998 pokaždé přinesly změnu na premiérském postu. Napínavou otázkou tak bude, zda dokáže toto premiérské volební „prokletí“ zlomit právě Andrej Babiš.

Podle výsledků krajských a evropských voleb je také možné, že se změní podoba stranického systému, kdy do věci zřejmě nejenom výrazněji promluví vznikající opoziční koalice, ale může se stát, že právě po sto letech z něj zmizí komunistická strana – tak jako se jí to stalo na podzim 2020 v devíti ze třinácti krajů, včetně Jihomoravského. Zřejmě do poslední chvíle bude napjatá strana, která vládne už více než polovinu polistopadového třicetiletí – ČSSD.

To vše ale můžeme z jistého pohledu považovat za pěnu dní, za šlehačku na dortu. Rok 2020 ukázal něco hlubšího, co zřejmě bude gradovat právě v roce 2021 – odhalil nefunkčnost státního mechanismu, celé naší státní správy.

Té totiž naprosto schází schopnost něco sama organizovat, pořádat. Dlouhá desetiletí byla přivyklá pouze kontrolovat, povolovat, zakazovat, posuzovat něco, co vytvořil a navrhl někdo jiný – občan, spolek, obec. Nikdo po ní nežádal něco pozitivně vytvořit.

Hygiena tak umí jenom kontrolovat skautské tábory, jestli se náhodou nekrájí zelenina a pečivo stejným nožem, ale když měla zorganizovat chytrou karanténu, když měla trasovat, zkolabovala. Školní inspekce umí kontrolovat vyplněnost třídních knih, ale když měla pomoci školám se systémem výuky a hodnocení v čase distanční výuky, nechala školy na holičkách.

V roce 2021 uvidíme v přímém přenosu, jak moc vzdálený je náš státní aparát od moderní a výkonné struktury. Zatímco v Izraeli bylo v době Vánoc naoočkováno už čtvrt milionu lidí a jen v lednu dostane očkování další milion osob, u nás s velkou slávou vakcínu dostal premiér a ministr – my zbylí ještě ani netušíme, kdo a kde nás bude očkovat. Nebude to příjemný pohled na náš nevýkonný a akce neschopný stát.

Vinař Štěpán Maňák ze Žádovic.Zdroj: Deník / Petr Turek

Štěpán Maňák, vinař, Žádovice

V tuto pohnutou dobu, kdy nevíme, co si na nás naše vláda vymyslí, co zase zavřou, nebo co nám přikážou, je to otázka pro vědmu.
Naštěstí jsme na podobné jednání v zemědělství zvyklí. Zde také nevíme, co si příroda na nás přichystá, jestli bude mrznout nebo zaprší, zrovna v nejméně vhodnou dobu, nebo bude velké sucho. Prostě musíme pokračovat v práci, která na sebe postupně navazuje a nepočká. Jinak všechno předchozí úsilí přijde vniveč.

Další rok musíme v souladu s přírodou zase vypěstovat co nejpěknější hrozny, a z nich vyrobit co nejúžasnější víno. Potom přijdou velké diskuze o tom , jak se víno podařilo. Co člověk to jiný názor. Nikdy se nezavděčíme všem. Jednou je to moc suché , vzápětí moc sladké, pak málo či moc aromatické.

Důležité pro nás je, že se zákazníci vracejí a víno jim chutná. Když se k tomu ještě přidají nějaké ty úspěchy na prestižních soutěžích, tak nás to o to více baví a těšíme se na další ročník, abychom mohli vyrobit ještě lepší a dokonalejší víno.

Sklizeň ročníku 2020 dopadla dobře. I přes počáteční obavy z mokré sklizně se vše zvládlo. Nyní jen čekáme až budou vína vyškolená a nastanou odborné diskuze o kvalitě. Právě úspěchy na prestižních výstavách se totiž projevují ve zvýšeném prodeji vín. To potvrzují i naše Sauvignony, které se v posledním roce staly šampiony na Grand Prix Vinex a naposled před Vánocemi v Izraeli. Zájem o ně se pak velmi zvyšuje.

Navíc nás drží nový trend při prodeji vína, a to e-shop. Měli jsme sice velký propad kvůli zavřeným restauracím a vinárnám, ale zákazníci jej dokáží zacelit díky nákupům přes e-shopy. Do roku 2020 se totiž víno přes e-shop téměř neprodávalo. Navíc se tímto způsobem dají zákazníci oslovovat i opakovaně, a to i ti zahraniční.

Také pociťuji, že se zákazníci začínají více zaměřovat na interspecifické odrůdy, tedy ty, které jsou rezistentní proti chorobám.

Kartářka Kateřina Skoupá.Zdroj: Kateřina Skoupá

Kateřina Skoupá, kartářka, Věštírna Sunny - Life

Pro předpověď na nový rok 2021 jsem se zeptala tarotových karet, které nám vybraly karty s názvy Poustevník, Čtyřka pohárů a Rytíř mečů. Musím říct, že si oproti minulému roku trochu oddechneme. V této kombinaci karet podnikatelé stále nebudou spokojeni s vývojem své činnosti. Na jednu stranu určitý zisk vykazovat budou, ale na druhou to stále nebude ono. Může nastat až situace, kdy se budou cítit celou touto záležitostí znechucení a mrzutí. O těchto energiích karty hovoří i pro nás ostatní. Všichni se budou za každou cenu snažit ve svých záležitostech zvítězit.

Ne, já se nedám. Ne, já zvítězím, dám to… Na druhou stranu nás ale karty přímo vyzývají k inovaci a k tomu, abychom věci již nedělali tak, jako dřív. Poustevník nás učí, s ním se řada lidí rozhodne pro další vzdělání, rekvalifikace a nebo aspoň sebe studium. Hodně lidí se uzavře do sebe a začne přemýšlet o životě, o svoji cestě a o tom, co mají dělat dále. Ano, na chvíli se čas pro nás zastaví a mnozí to nebudou dobře snášet. Není důvod spěchat, není vlastně ani kam spěchat, vše chce svůj čas. Nejde ze dne na den přijít s nápadem, který vše vyřeší.

Jde o dlouhodobější proces, kdy musíme postupně zvažovat všechny možné a nemožné alternativy. Pokud poustevníka spojíme se současnou situací, tak se jedná o život v odloučení, který ještě nějakou dobu potrvá. Čtyřka pohárů nás svádí k tomu, abychom jen seděli na zadku, litovali se a byli naštvaní na celý svět. Přitom nám dává možnosti. Stačí se zvednout a udělat něco jinak, dát našemu životu nový náboj. Zajít si na procházku, zkusit nový druh podnikání, a nebo inovovat stávající činnost. A najednou se budeme cítit úplně jinak. Posledního rytíře mečů vnímám jako takového vzdušného prince, který bojuje s větrnými mlýny. Jeho energie je nevyrovnaná, nedá se zvítězit. Tento rytíř je také o našem vnitřním konfliktu a napětí. Záleží ale jen a jen na nás, jak se těmito energiemi vypořádáme.

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Danuše Nerudová - ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Zatím vše nasvědčuje tomu, že i v roce 2021 budeme stále hledat nový ekonomický model fungování. Bylo by chybou si myslet, že naše společnost se v roce 2021 vrátí do stavu před covidem, neboť pandemie se stala obrovským urychlovačem změn v mnoha oblastech. Například ve školství, spotřebitelském chování nebo na trhu práce. Minimálně do léta bude zřejmě potřeba ekonomiku regulovat takovým způsobem, aby nepřetekla kapacita zdravotnického systému. Vše závisí na tom, jak rychle a jak velkou část populace bude stát schopen naočkovat. Čím dříve bude naočkována nejrizikovější část populace, tím dříve budeme moct přestat urputně brzdit, a omezovat ekonomiku.

Ekonomický výkon České republiky bude i v roce 2021 výrazně ovlivněn pandemií. Na předcovidovou úroveň se v roce 2021 nedostaneme. Lze očekávat, že v nejzasaženějších odvětvích, jako je hotelnictví, restauratérství, cestovní ruch a služby, zanikne až třetina subjektů. Trh práce čeká výrazná restrukturalizace, a to díky tomu, že covidová krize je urychlovačem digitální transformace.

Budeme svědky postupného zániku určitých typů povolání, například účetní nebo bankovní úředník. Naopak budou vznikat nové pozice, a to především v oblasti práce s velkými daty. Home office se stane běžnou součástí našeho života. Řada zaměstnavatelů nebude vyžadovat každodenní přítomnost na pracovišti. Výrazných změn dozná i pracovní prostředí, kdy celá řada společností bude snižovat fyzická kancelářská pracovní místa - zaměstnanci tak běžně nebudou mít v kancelářích svůj stůl, ale budou rotovat.

Díky vládnímu programu Antivirus se zřejmě podaří udržet nezaměstnanost i v příštím roce pod čtyřmi procenty. V roce 2021 budeme svědky další expanze digitálního sektoru a sektoru on-line prodeje. Na pořadu dne tak bude jistě i další regulace podnikání digitálních gigantů, jako je Facebook nebo Amazon, a to jak na evropské, tak na národní úrovni.

Rok 2021 bude taktéž velmi výrazně poznamenán omezenou mobilitou. Pro region jižní Moravy to bude znamenat citelný zásah, a to hned z několika důvodů. Prvním z nich je další stagnace sektoru výstav a veletrhů. Rok 2021 bude velmi těžký i pro letecký sektor, a tak se nedá očekávat výraznější rozvoj brněnského letiště. V neposlední řadě taktéž omezená mobilita v kombinaci se stále vysokou mírou nejistoty bude mít dopad na příliv zahraničních studentů na univerzity v městě Brně.

Sečteno podtrženo, ekonomika i společnost bude i celý příští rok výrazně ovlivněna pandemií, a k uklidnění situace bychom díky očkování měli směřovat až koncem roku.