Fakultní nemocnice Brno jede na doraz. Dosáhla limitu personálního i prostorového a není moc možností nabírat další pacienty. S novým dopravním uzlem pak ředitel nemocnice Ivo Rovný očekává, že nápor na ambulantní provozy ještě poroste. Proto zdravotnické zařízení plánuje zefektivnění provozu. Dosuhnout toho chce výstavbou nového pavilonu.

Pavilon, jehož stavba by mohla začít do roku 2025, poslouží onkologickým a hematologickým pacientům. Jeho cílem je soustředit péči o pacienty s rakovinou nemocnice v Bohunicích na jednom místě. „Aktuálně máme osm stanovišť pro onkologické pacienty ve třech areálech. To komplikuje managment, personální naplnění, organizaci, vechno. Cílem je zásadním způsobem zkvalitnit péči o lidi s rakovinou,“ vysvětlil ředitel Rovný.

Brněnští strážníci v pondělí cvičili zásah na lodi na hladině Brněnské přehrady.
VIDEO: Ozbrojený muž na lodi. Strážníci cvičili zásah na Brněnské přehradě

Nový pavilon za stovky milionů korun tak neznamená rozšíření kapacit nemocnice. Jde o reorganizaci provozu tak, aby onkologičtí pacienti měli vše na jednom místě. „Projektujeme jej před výškovou budovou L, přičemž chceme optimalizovat ambulanci a stacionář. Jde o doplňující projekt k Masarykovu onkologickému ústavu, nikoli o konkurenci,“ doplnil Rovný.

O sedmdesát procent

A nový pavilon bude potřeba. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se totiž množství lidí trpících nějakou formou rakoviny do dvaceti let zvýší o sedmdesát procent. „A tady rozhodně nevěštíme z křišťálové koule. To je tutovka,“ upozornil ředitel ústavu Ladislav Dušek.

Narážel tak na alarmující vývoj počtu pacientů s onkologickými onemocněními v Jihomoravském kraji. Mezi lety 2014 a 2019 totiž každý rok oproti roku předchozímu přibylo jedno procento lidí s nádorovým onemocnění. Prevalence, neboli počet jedinců trpících danou nemocí k počtu všech jedinců ve sledované populaci, pak každý rok roste o 3,4 procenta. „Úmrtnost o půl procenta. To je jasný důkaz toho, jak kvalitní péči onkologickým pacientům zdravotnická zařízení v kraji poskytují,“ doplnil Dušek.

Dělníci v pondělí instalují nosníky nového mostu přes řeku Svitavu. Jedná se o součást stavby velkého městského okruhu Tomkovo náměstí v Brně. V akci je největší automobilový jeřáb s teleskopickým ramenem v České republice.
VIDEO: Největší jeřáb klade přes řeku v Brně nosníky nového mostu VMO, podívejte

Bohunické zdravotnické zařízení totiž patří mezi centra, kde má člověk s nádorovým onemocněním nejvyšší šanci, že se dožije následujících pěti let. Například u rakoviny prostaty se úspěšnost pohybuje nad pětadevadesát procent. Republikový průměr přitom činí zhruba osmdesát procent.

Nárůst lidí s rakovinou je paradoxně důsledkem stále kvalitnějšího zdravotnictví a vyšší životní úrovně. Šance na onkologické onemocnění totiž úměrně rostou s věkem. A jižní Morava stárne. Jednak proto, že neustále roste průměrný věk dožití, ale také z důvodu snižující se porodnosti lidí v produktivním věku.

Fakultní nemocnice Brno je jedno z největších zdravotnických zařízení v České republice. Spolu s nemocnicí u svaté Anny a Masarykovým onkologickým ústavem tvoří Národní onkologické centrum Brno. Objemem a řadou diagnóz patří mezi deset největších center v republice a v počtu specializovaných center je dokonce největší.

Kromě nového pavilonu se nemocnice rozšíří i o novou porodnici.