Ve smlouvě se investorská firma AP Properity zavázala k umístění výtahů na obě strany podchodu pod třídou Generála Píky v Brně-severu. Umožnit má pohodlný přechod na druhou stranu silnice nejen matkám s kočárky, ale také tělesně postiženým. „Aby společnost získala stavební povolení pro polyfunkční centrum, musí zajistit adekvátní počet parkovacích míst nebo zkvalitnit dostupnost městskou hromadnou dopravou,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Podchod pod třídou Generála Píky v brněnských Černých Polích získal celodenní osvětlení.
Kudy přes třídu Generála Píky? Temný podchod se opět rozzářil, nadchod zavrhli

Ke konci nebezpečného přecházení přes frekventovanou silnici přispělo předloni na podzim obnovení celodenního osvětlení v jinak zanedbaném podchodě. Po dlouhodobé nefunkčnosti uvedli světla zpět do provozu pracovníci Technických sítí Brno v roce 2018, na nohy si však lidé viděli pouze v noci. „Podařilo se nám podchod i vymalovat a aspoň částečně řešit bezbariérovost rampami pro kočárky,“ informoval již před časem místostarosta Brna-severu Martin Cibula.

Doplnil, že prověřovali také variantu vybudování nadchodu. „Vyžadoval by ale velkou investici, nestal se proto prioritou. Nevhodná byla i možnost zřízení přechodu a snížení rychlosti na obvyklých padesát kilometrů v hodině," zmínil dříve Cibula.