K podpisu smlouvy se zhotovitelem mohli krajští silničáři přistoupit poté, co před Vánocemi antimonopolní úřad potvrdil správnost výběru vítězné firmy. Po předchozím odmítnutí stížnosti společnosti Eurovia zamítl i její rozklad proti tomuto rozhodnutí. Domáhala se mimo jiné zrušení výběru Metrostav Infrastructure jako vybraného dodavatele. když podle ní neprokázal odpovídající technickou kvalifikaci.

Lokalita Černovická terasa s pískovnou, kde v budoucnu vznikne největší park v Brně.
Nový největší park v Brně: soutěží o jeho podobu pro dalších padesát let

Krajští silničáři ke stavbě přistupují kvůli nevyhovujícímu technickému stavu současné vozovky i vysoké intenzitě provozu v Čebíně, protože jím projíždí tranzitní doprava vedoucí po silnici II/385. Nová silnice ji odkloní mimo zastavěné území obce. „Vznikne nová okružní křižovatka a čtyři mosty, přičemž ve dvou případech to bude přes Čebínský a Sentický potok. Součástí stavby budou i dvě protihlukové stěny. Nákladová cena zakázky se pohybuje kolem 434 milionů korun,“ informoval ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Obchvat povede jihozápadně od obce v délce asi 4,1 kilometru, hlavně po zemědělských pozemcích. V budoucnu má na tuto stavbu navázat severní obchvat sousedních Hradčan.

Obrázky s hrdiny uvnitř vozů brněnské hromadné dopravy upozorňují na povinnost nošení respirátorů.
Darth Vader i Fantomas: Noste respirátory, nabádají hrdinové v brněnské MHD

Stavba u Čebína měla původně začít už v polovině loňského roku. Krajské silničáře u ní tlačí čas, protože podmínkou spolufinancování z evropských dotací je jeho vybudování do konce příštího roku.