Uměleckoprůmyslové muzeum lidé uvidí v novém, po rozsáhlé rekonstrukci. „Jeho otevření je naplánované na šestnáctého září. Muzeum se zaměří na design. Společně s otevřením muzea lidem představíme instalaci Mrak,“ nastínila mluvčí Moravské galerie Alena Ochrymčuková. Instalace vznikla v sousedství budovy muzea, lidem nabídne třeba světelnou show.

Jak šel čas s Moravskou galerií

* 1961: spojení Obrazárny zaměřené na volné umění a Uměleckoprůmyslového muzea zaměřeného na průmyslový design
* 1963: založení Mezinárodního Bienále grafického designu v Brně
* 1990: připojení Místodržitelského paláce
* 1994: připojení Pražákova paláce
* 2006: připojení Rodného domu Josefa Hoffmanna (později Muzea Josefa Hoffmanna)
* 2011: otevření Jurkovičovy vily pro veřejnost
* 2021 (září): otevření zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea s novou koncepcí

Moravská galerie vznikla v roce 1961 sloučením obrazárny Moravského muzea s Uměleckoprůmyslovým muzeem.

Nyní má galerie pět budov, nejnovějším přírůstkem byla Jurkovičova vila před deseti lety. „V využíváme užitečný formát zpřístupnění vily veřejnosti, dočasné výstavy v interiéru vily,“ uvedl ředitel Moravské galerie Jan Press. Další výstava má být ve vile v květnu, pokud to vládní opatření dovolí. A mimo jiné má odkazovat právě k desetiletému výročí budovy.

V novém tisíciletí vedl Moravskou galerií Marek Pokorný.

„Podařilo se nejen dobudovat vynikající sbírky starého umění, kresby a grafiky či užitého umění a designu, ale především vybudovat excelentní sbírky moderního českého umění, české fotografie a českého i světového plakátu. Z jedné budovy se sice pomalu ale přece rozrostlo zázemí Moravské galerie v Brně na pět vlastních objektů včetně moderního depozitáře a její aktivity se rozšířily i mimo Jihomoravský kraj do rodného domu Josefa Hoffmanna, kde jako jediné muzeum umění v republice máme ustaveno společné pracoviště s významnou zahraniční institucí – Rakouským muzeem užitého a současného umění ve Vídni," zavzpomínal na vývoj instituce v letech 2004 až 2012 Pokorný.

Moravskou galerii v současnosti vede Jan Press.

„Za jeho působení vznikla stálá expozice v Pražákově paláci ART IS HERE postavená na umělecké sbírce a archivu významné osobnosti Jiřího Valocha, odstranili jsme vstupné do stálých expozic, spojili užité a volné umění pomocí nové stálé expozice Brno předměstí Vídně v Místodržitelském paláci. S Janem Pressem se pojí vědomá dramaturgie směřující k novému pojetí Uměleckoprůmyslového muzea, které bude po rekonstrukci budovou zaměřenou na design," uvedla Ochrymčuková.