Součástí je také šest čerpacích stanic, které odvádějí splaškovou vodu do gravitační kanalizace města. „Stavbu jsme zahájili 1. června 2021, dokončili ji v listopadu 2022 a nyní ji zkolaudovali a slavnostně převzali do užívání. Více než 23,5 miliony korun přispěl Státní fond životního prostředí. Zhotovitelem, který pro nás provedl stavební práce, byla společnost Imos Brno,“ uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Milan Vojta.

Starosta Pohořelic Miroslav Novák podotkl, že odkanalizování Velkého Dvora nejenže zlepší komfort bydlení obyvatel místní části, ale bude mít také pozitivní vliv na životní prostředí.