Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 11. května 2012:

8.30 Jan Špaček (1946) – Brno,

9.00 Anna Dědourková (1931) – Žabčice,

10.00 Jindřich Huráb (1921) – Brno,

11.00 Drahomíra Karásková (1972) – Brno,

12.00 Helena Buryšková (1928) – Brno,

12.30 Antonín Musil (1948) – Roztání,

13.15 Vladimír Svícenec (1947) –Březník,

15.30 MUDr. Irena Vítkovičová (1928) – Brno,

16.15 Pavel Cibuliak (1947) – Nížkovice