Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna 16. prosince 2011:

10.30 Ing. Jaroslav Hřebačka (1928) – Brno,

11.00 Emilie Novotná (1919) – Brno,

11.30 Jan Šrubař (1920) – Brno,

12.00 RNDr. Věra Žižková (1954) – Brno,

12.30 Růžena Volejníčková (1919) – Brno,

13.15 Marie Brtníčková (1931) – Brno,

14.00 MUDr. Zdeněk Dufka (1924) – Brno,

14.45 MUDr. Jaromír Sopouch (1940) – Brno,

15.30 Ing. Jaroslava Jahodová (1941) – Brno,

16.15 doc. RNDr. Jan Šupka (1931) – Brno-Žabovřesky

Různé obřady 16. prosince 2011:

11.00 Jan Svátek (1942) – Brno, krem. rozl. OS ÚH Brno,

13.30 Vavřín Fiala (1935) - Blučina, krem. rozl. obř. síň Concordia Rajhrad