Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 17. dubna 2012:

10.30 Ludmila Janulíková (1944) – Brno,

11.30 Milan Bednář (1948) – Brno,

12.00 Vlasta Blažková (1923) – Dolní Dubňany,

13.15 Blahoslav Kříž (1926) – Brno,

14.00 Zdeněk Kitner (1928) – Brno,

14.45 Květuše Pospíšilová (1925) – Brno,

15.30 Ing. Jaroslav Pilčík (1930) – Brno