Různé obřady 19. května 2014:

11.00 Antonín Muzikář (1930) – Brno, krem rozl. kostel Bystrc