Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 2. května 2016:
13.15 Ludmila Vacková (1922) – Brno,
16.15 Helena Hladká (1936) – Radostice